Θεατρικό παιχνίδι

Το θεατρικό παιχνίδι βασίζεται στην έμφυτη ψυχική ανάγκη του παιδιού για έκφραση, με βασικά εργαλεία το σώμα, την κίνηση, το λόγο και την εικόνα. Πέρα από την ψυχαγωγία, βασικός στόχος είναι η απελευθέρωση του παιδιού από αναστολές, εντάσεις και δειλίες, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της ψυχικής ισορροπίας και τη διαμόρφωση μιας υγιούς προσωπικότητας.