Εικαστική Αγωγή

Η Εικαστική Αγωγή έχει ως στόχο να βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει τη δημιουργικότητά του, να εκφράσει τις ιδέες του και τα συναισθήματά του με διαφορετικά μέσα και τρόπους.