Εξερευνώντας τα ζώα & τη φύση

Η μελέτη και η επαφή με το φυσικό περιβάλλον θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, πηγή άμεσης γνώσης και δημιουργίας.

Ο σχολικός κήπος εντάσσεται στη διαδικασία της αυτόβουλης δράσης, στην ανάγκη για χειροτεχνική δραστηριότητα.