Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις μας πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε χώρους ασφαλείς και ενδιαφέροντες για τα παιδιά.

Θέατρα, ελεύθεροι χώροι, πάρκα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και άθλησης, καθώς και μουσεία προσφέρουν στις ομάδες πλούσια ερεθίσματα και εμπειρίες.

Εκπαιδευτικοί και παιδιά μοιράζονται στιγμές εκτός σχολικού πλαισίου και εμπνέονται με καινούριες ιδέες και εικόνες.